Google My Business Ranking factor [ 21 Steps]

Google My Business Ranking factorBefore you start to read this article you need to know about Google My Business Guidelines [article publish on Zarahumaid.com] because of when you perfectly follow Google Guidelines after then you will rank high on Google Maps.

Keywords in the GMB business name [Write Clear, Concise Headlines with keyword]

Keyword in Title is the main ranking factor of Google My business, when you add your keyword in the title then you will increase your 30% chance for Good ranking.

Add multiple categories [Proper GMB Category Associations]

Right Category selection is the main part of Google My Business Optimization because Google identifies your business on your category selection. Google has 2395 categories, you have to select your business category under that category, If your category is not available in that list then you have to select additional categories based on your business.

Add address in Google My Business same as Website

Your GMB account ranking almost depends on your business NAP (Name, Address and Local Phone Number), that’s why you have to select your Address perfectly on both places.

Accurate working hours [BUSINESS HOURS ON GOOGLE MY BUSINESS]

Google would love to show the accurate result to their users, if you provide accurate information about your business to Google, then Google definitely increases your ranking.

Add special hours

A special hour means your shop closing time, you should mention a special hour in GMB listing for accurate information to Google.

Make sure your phone number is the same on your website and Google

Google tracks your business listing based on your business NAPW information if your website on-page is high value and Google know your website has Google My Business Listing then Google Definitely will increase your Google My Business ranking based on your website on page.

Submit or create website in Google My Business

When someone will come to your Google Map Business, and you already add your business website on Google then people will easily drive that to your website.

Set up highlights according to your business

You are running a restaurant or any other business, Google provides to you highlights set up option based on your category selection.

Write a detailed description with keyword

The meta tag informed Google about your service and products, when you add your targeted keyword with location then you can easily tell Google about your business service and product, which keyword you want to rank high in Google SERP.

Add Photos in GOOGLE MY BUSINESS PHOTOS section

Photos are trending ranking factor of Google, According to MOZ local ranking factor survey, 30% of Google My Business listing ranking depends on Photo sharing. You should take advantage of this ranking factor and add all photos in your Google My Business that Google Allows to share in the photo section.

Share small videos on GOOGLE My Business Video section

Video is the future and that’s true. Most of the peoples are more like watching videos more than read the content.

Set up labels

Labels set up in advance set up of Google My Business listing. When you start PPC on Google map that time you must have to set up location labels for more ROI. Labels are informed Google to your location restriction.

Google reviews [Get a High Quantity of Quality Reviews]

Google review is a major ranking factor, good quality review increases your GMB account ranking up and up.

Review response

Reviews only increase your ranking, not an income. But review response will increase your ranking as well as income. No matter Good Review or Bad Review, you just do reply on every review.

Monitoring Your Google My Business Listing Insights [Use GMB Insights and learn how your users interact with your business]

In insight part, you will get your business listing report, this report gives you perfect information about your business listing. Once you will get all the report about your business then you should do the improvement for more ranking.

QUESTIONS & ANSWERS

Google offer question and answer option in your business knowledge graph, which their customers directly ask their question to the business owner without any identification.

Your website on-page increase your ranking

Your business increases your Google My Business ranking. Add your targeted keywords in your website content with the location.

Your website off-page increase your ranking

When you get a backlink from your location website or relevance topic websites that backlinks increase your chance for Good ranking.


Citations

Citation is Key of your Google My Business ranking. When you submit your business information like an NAPW (Name, Address, Local Phone Number and Website URL) into other business listing sites that information called as citations. If your business has high citations then your Google My Business account rank higher in Google Map.

Social Media [Social Signals]

Your social media page set up is boosts your 5% Google My Business ranking, according to the MOZ survey.

Use Local Business Schema on Your Website [SCHEMA.ORG INTEGRATION]

I told you the above, your website on-page and off-page are increasing you Google My Business ranking but How Google knows your Google My Business listing has a website?
So that time you have to use schema.org code, these codes inform Google about your website and Google My Business.

Age of GMB Location

Your strategy nail down the front of listing age, if your competitor business listing age is more, so that time it’s harder to leave him down, but you perfectly optimize your Google My Business and your website has Good citations the trust then you will rank higher otherwise you can’t.

Conclusion

In this article, you will get all strategy, which improves your ranking high on Google map.
Keep following these steps for ranking and put passion because of this strategy take some time to give result but this strategy gives your long term result.
Thank you so much for reading my article, if you have any confusion or any question related to Google My Business feel free to ask me in the comment box.

Comments

  1. Công ty dịch thuật miền trung – MIDtrans là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, đem thông tin lưu chuyển dễ dàng giữa các quốc gia, tổ chức, cá nhân trên toàn cầu. . Hệ thống thương hiệu và các Công ty dịch thuật con trực thuộc: dịch thuật ninh bình - dịch thuật miền trung tại 05 Lê Viết Thuật là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp tại Ninh Bình và các khu vực lân cận ; dịch thuật tại bắc ninh , dịch thuật hồ sơ thầu : địa số 449 Quang Trung, Bắc Ninh là nhà cung ứng dịch vụ dịch thuật uy tín hàng đầu tại Bắc Ninh; Công ty dịch thuật Viettrans và dịch vụ Quang Nam translation: dịch vụ dịch thuật tại Quảng Nam cho người nước ngoài có nhu cầu, giao diện tiếng Anh dễ sử dụng; dịch thuật tại Đà Nẵng: địa chỉ 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu là nhà cung ứng dịch vụ dịch vụ dịch thuật phiên dịch hàng đầu tại Đà Nẵng; dịch thuật hậu giang : Địa chỉ 101 Trần Hưng Đạo, Vị Thanh, Hậu Giang chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Hải Phòng; dịch thuật tại hậu giang 43 Điện Biên Phủ, TP Hậu Giang chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật đa chuyên ngành tại Hậu Giang; Công ty dịch thuật Hà Nội MIDtrans chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tại lào cai : địa chỉ 99 Bùi Văn Hòa là nhà cung ứng dịch vụ biên dịch, phiên dịch chuyên nghiệp tại địa bàn Lào Cai. Ngoài ra, Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch, dịch thuật công chứng chất lượng cao hơn 50 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung, Pháp, Đức, Nga, .vv... Nhận dịch thuật công chứng đa chuyên ngành: Hợp đồng Kinh tế; Giấy xác nhận tài chính; Giấy chứng nhận độc thân; Dịch thuật Hồ sơ cá nhân; Dịch Hồ sơ đi du học; Dịch thuật Hồ sơ xuất khẩu lao động; Hộ khẩu; chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dângiấy kết hôn; hợp đồng kinh tế; đồng xuất nhập, báo cáo tài chính; Dịch thuật hồ sơ mời thầu; Dịch hồ sơ dự thầu; hồ sơ thầu; Dịch thuật công chứng giấy xác minh tình hình tài chính để đi nước ngoài; giấy ủy quyền; Giấy xác nhận hôn nhân, giấy xác nhận độc thân; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy ủy quyền;. Các dự án đã triên khai đều nhận được phản hồi hài long của khách hàng.Đó là kết quả của một hệ thống quản lý chất lượng dịch thuật chuyên nghiệp, những tâm huyết và kinh nghiệm của đội ngũ biên dịch viên dịch thuật tại bắc giang của chúng tôi. email: info@dichthuatmientrung.com.vn. Gọi ngay 0947.688.883 để có giá tốt nhất.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Post a Comment